Skolrådet

Culturas skolråd består av sex elevrepresentanter, d v s en elev per klass som röstats fram i klassråd. Varje elevrepresentant har en ersättare om den ordinarie får förhinder att deltaga vid Skolrådets möte som hålls ungefär en gång per månad med rektor som ordförande. Skolans personal representeras av sex personer inkl rektor och denna har utslagsröst. Även personalrepresentanterna kan ersättas om den ordinarie får förhinder.

Skolrådet beslutas om frågor av övergripande art, t ex olika policydokument, principfrågor, ordningsregler, Culturafonden, mentorsorganisation, läsårsplanering o dyl. Skolrådet informerar även om sådant som lokalfrågor, skolans ekonomi och sådant som är av allmän vikt för elever och personal. Rektor kallar till Skolrådsmöte minst en vecka i förväg via särskild kallelse med dagordning. Representanterna har möjlighet att ta upp frågor på dagordningen i förväg eller i efterhand under ”Övriga frågor”; speciellt sådana frågor som kommit upp vid klassråd och/eller personalmöten, och som är av övergripande intresse. Protokoll skrivs och justeras efter varje möte.

Elevrepresentanter

 • Alaa Alburkebah NA16
 • Hussein Dawood SA16A
 • Hussein Kaossan SA16B
 • Dina Al Shareef NA15
 • Lina Salem SA15A
 • Melisa Cancar SA15B
 • Abir Mustapha NA14
 • Faten Mansour HS14
 • Jakob Karlsson SA14

Personalrepresentanter

 • Rektor Åsa Johansson, ordförande
 • Niklas Christensen, vice ordförande
 • Anders Johansson
 • Hanna Sundwall
 • Daniel Dima
 • Ingela Brorsson

Skolrådsprotokoll / Arkiv

 • Skolrådsprotokoll september

  Skolråd 17-09-05...

 • Skolråd 161121

  Närvarande: Åsa Johansson, ordförande För personalen: Hanna Sundwall, Ingela Brorsson, Daniel Dima, Anders Johanss...

 • Skolråd 161115

  Närvarande: Åsa Johansson, ordförande För personalen: Niklas Christensen (ej närv), Hanna Sundwall, Ingela Brorsso...